skip to Main Content
Master Metallgestaltning

Daniel Strandow

Iron to Icon: Forging the Sacred from Fragments of Tradition and Technology

Från järn till ikon

Vad är heligt? Hur är det heliga relevant för oss idag? Och vad har smeden att göra med det? Detta projekt utforskar arketypen smeden som en väg till att gestalta det heliga. Jag delar upp och smider om återvunnet järn och modernt stål för att uppnå en fraktal estetik, som annars återfinns i trädens grenverk och i elementens mönster. Dessa symboliserar mysteriet med järn som faller från himlen som meteoriter, som danas under jorden till järnmalm, och som slutligen förlöses genom härden.

Från den traditionella synen på konst är jag inspirerad av idén att ett föremåls heliga aspekt inte går att skilja från vare sig dess estetik eller funktion. Och som en samtida materialbaserad konstnär lyfter jag fram hur kraften, rytmen och kontakten med materialet, genom smidet, kan informera såväl föremålets utseende, funktion, som hur det förmedlar det heliga. Resultaten är masker och kärl gjorda av både mönstervällt och homogent stål.

De tre paren av masker och kärl representerar sfärerna Himmel, Jord, och Underjord. Det fjärde kärlet har att göra med elden och rörelse mellan världarna.

 

 

strandow.com

@danielstrandow

www.youtube.com/danielstrandow