skip to Main Content
Kandidat Design

Ellen Hedin

Pangaea

Pangaea är ett möbelprojekt med fokus på stolen. Projektet har tre spår: slow design, open source och frågan om en lokal och småskalig produktion kan uppmuntra konsument och designern att ta bättre hand om producerade möbler. Projektet har resulterat i elva stolar; ett stolsbibliotek som också kan användas likt ett materialbibliotek.

Med hjälp av olika gjutningsmetoder har projektet undersökt hur en

designer kan arbeta med slow design och en småskalig produktion. Det har resulterat i två stolar, en gjuten i jesmonite och en i betong.

Open source har undersökts genom en workshop tillsammans med fem studenter

från kandidatprogrammet i fri konst vid HDK-Valand. De fem eleverna byggde sina egna stolar av sju CNC-frästa stolsdelar som de satte ihop med hjälp av en skruvmejsel, för att sedan sätta sin egen prägel på och arbeta vidare med enligt idén om open source.

Det sista spåret om hur en lokal och småskalig produktion kan uppmuntra till en

relation med personen bakom möblerna som i förlängningen tillför värde till

möblerna, har undersökts genom fyra stolar av trä som genom

olika hantverksmetoder har förändrats och getts egna personligheter och blivit unika, trots att de utgår från samma grundmodell.

 

@ellen.h.design
ellen.f.hedin@gmail.com