skip to Main Content
BFA Design

Josephine Ekdahl

Bilderboksprojektet ”Linan”

This text is only available in Swedish

 

Projektets syfte har varit att skapa en bilderbok på temat psykisk ohälsa bland barn och ungdomar, främst riktad till målgruppen 9-13åringar. Genom att närma sig ämnet på ett abstrakt och metaforiskt vis genom huvudkaraktärens resa ut på en lina är förhoppningen att läsupplevelsen ska vara öppen för tolkning och samtidigt igenkännbar i förhållande till hur det kan kännas att uppleva ångest och depression. Arbetet resulterade i en ordlös bilderbok med delvis färdiga uppslag och resterande skisser. Ett undertema är också nutidsmänniskans relation till naturen där huvudkaraktärens tillfälliga flykt från civilisationen blir en renande process.

@ekdahljosephine
www.josephineekdahl.com
josephine.ekdahl@outlook.com