skip to Main Content
BFA Design

Linnea Roxhage

Hur kan rumsgestaltning förbättra förutsättningarna för människor med social ångest?

 -Ett undersökande ur ett miljöpsykologiskt perspektiv om hur form & material kan påverka den psykosociala hälsan i staden

 

This text is only available in Swedish

Sedan 1980-talet har det skett en drastisk ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. Då forskning visat att 57% av vårt mående beror på våra fysiska och psykiska miljöer undersökt hur man kan dra nytta av detta inom rumsgestaltning. Inom miljöpsykologin pratar man om hur människan påverkas av den miljö vi lever i. I projektet har det undersökts hur gestaltningsmässiga val kan påverka upplevelsen av en fysisk miljö. På så sätt värna om människors hälsa i staden.

Genom att gestalta ett nytt designförslag av en plats i centrala Ängelholm har en tryggare miljö skapats för den primära målgruppen; unga vuxna med social ångest.

Projektet resulterade i ett koncept där platsen delas in i rum av olika karaktär, vilket möjliggör ett succesivt upptränande av sociala situationer. Från mindre socialt krävande miljöer till mer utmanade. Fokuset i detta projekt har varit den minst krävande miljön “den lugna oasen”, en plats där målgruppen upplever trygghet. Genom att efterlikna människans ursprungsmiljö, naturen, skapat en trygg oas för ett mer avskilt sittande. Från en urban uppbyggd stadsmiljö till en grönstruktur där människan upplever igenkänning. Det tidigare väldigt öppna rummet delas in i mindre rumsligheter av skirt växtmaterial. Ett mjukt formspråk, naturnära material och en behaglig färgskala som bidrar till rofyllda sinnesintryck. Genom att nyttja naturens hälsoeffekter skapa en trygg miljö som värnar om människans välmående.

linnearoxx@gmail.com