skip to Main Content
Master Design

Frida Wadle

Sorg, kropp, rum

Sorg är något som vi alla kommer att uppleva någon gång i livet. Det är en naturlig reaktion som drabbar oss då det sker en förändring i vårt livsmönster. Sorgen innehåller en mängd olika känslor, tankar och fysiska förnimmelser som är individuella och varierar över tid. Idag har vi svårt att möta ämnen som sorg och död och samtidigt är det av värde att vi vågar möta det vi upplever, så att vi kan leva vårt liv vidare på ett tillfredsställande sätt. Om vi inte möter sorgen har den ingen chans att bearbetas och sitter kvar i kroppen och gör ont.

Mitt projekt utforskar relationen mellan rummet och kroppen i sorg och hur en rumslighet skulle kunna skapa ett omhändertagande i en skör situation och en hjälp för människor att hantera sin sorg. 

Den rumsliga promenaden har till syfte att bekräfta den sörjande, uppmuntra till läkande samt till att inge ett hopp och en förståelse för hur livet kan bli och att livet kommer att fortsätta även efter en stor sorg.

frida.wadle@gmail.com