skip to Main Content
Kandidat Design

Maria Solinger

Lösören och kråkfötter

 

Lösören och kråkfötter handlar om att bygga och montera ihop en byggsats efter egen förmåga och idé. Projektet grundar sig i självmonterade möbler som konsumenten själv sätter ihop efter medföljande instruktioner. I min process har jag undersökt hur hur en byggsats kan vara självinstruerande och hur tillvägagångssätt kan kommuniceras genom form och utseende. Målet har varit att skapa förutsättningar för byggaren att förstå konstruktion genom praktiskt görande och uppmuntra till eget beslutsfattande.

Resultater består av en byggsats i trä vars delar går att foga samman på ett eller annat sätt, utan skruv och lim så att bygget kan förändras och leva vidare som aktivitet. Under några workshoptillfällen har jag låtit deltagare montera ihop byggsatsen utan någon närmare instruktion. Våldsamt, varsamt, frustrerat eller listigt har deltagarna närmat sig materialet och skapat efter egen förmåga och idé.

 

Instagram: @solingermaria
maria.solinger@gmail.com