skip to Main Content
BFA Design

Jonas Hagberth

Artificiella Begränsningar

This text is only available in Swedish

Vår  värld blir alltmer digital, och mängden fysiska objekt i våra dagliga liv som innehåller datorkraft ökar. Digitaliseringen av vardagen innebär att ofantliga mängder data skapas om oss. Data som genom analys via Artificiell Intelligens används för att mäta och analysera oss, men också för att påverka våra beteenden. En typ av informationshantering som tidigare varit omöjlig. Det som förut var ett enkelt objekt kan innehålla avancerad teknologi med egen “vilja” och mål, dolt för oss användare utan att vi ens reflekterar över det särskilt mycket. Artificiella Begränsningar lyfter frågan hur designern av ett digitalt drivet objekt kan bygga in ett sorts “moral”, en förlängning av producentens vilja. Detta genom att samla in data om användaren som används för att analysera, diskriminera och påverka användarens beteende. Genom att förenkla digitala system som ofta är bortom vår förståelse, ett sorts “svart otillgänglig låda”, och introducera en tydligare förståelig och relaterbar önskvärd “moral”, visar projektet genom två artefakter: “Beg-In-Box” och “Färdig!” hur den “svarta otillgängliga lådan” istället kan bli en “grå låda” öppen för inspektion. ”Beg-In-Box” är en vindispenser med kroppsavläsande artificiell intelligens man måste böna och be till för att bli serverad. ”Färdig!” begränsar så man inte kan spola på toaletten förrän man deklarerat med rösten att man är Färdig! Artificiella Begränsningar vill skapa dialog och diskussion kring maktrelationer och hur digital teknologi används i samhället. Hur vill vi leva tillsammans i vår digitala framtid?

Jonashagberth@gmail.com