skip to Main Content
BFA Fine Art

Linnéa M. F. Larsson

Modell utan gränser

This text is only available in Swedish

Modell utan gränser bygger på ett bild- och textarkiv från min tid som fotomodell i Istanbul 2004. Bilderna bärs av en konstruktion av stål som jag har sågat, borrat och stabiliserat med bultar, som går att skruva isär och bygga upp på nya platser.

När jag var 22 år gammal och hängde med den unga konstkretsen i Göteborg blev jag fotomodell i protest mot kommentarer från vänner som tyckte att jag hade ett modelliknande utseende. Jag ville veta hur det var. Modellens ansikte jämförs ofta metaforiskt med målarduken, kroppen jämförs med klädgalgen. Det är som att ytan tar över människan.

Kanske kunde jag träffa någon som också drömde om ett radikalt fackförbund för modeller? Som skissade på manifest och koncept för hur en sådan organisation kunde skapas. Vi skulle vägra raka armhålorna, förhandla fram avtal om arbetsvillkor och visa fulfingret på bilderna.

I Istanbul fanns en dubbel agenda, modellens och den revolutionära konstnärens.

Nu har åldern och självkänslan infunnit sig att presentera den undersökning som genomfördes då.

Genom verket tar jag över rätten till avbilden. Jag exploaterar den exploatering jag själv utsattes för. I min praktik återkommer ofta frågor om arbetsvillkor och värde. Jag känner en viss ambivalens till att göra konst av denna erfarenhet. Behöver jag göra nya objekt för att ge objektifieringen ett slut eller fastnar jag bara i en cirkel av exploatering?

-Du vill inte betala alla dina pengar till Kerastase och agenturen du bor på.

-En matematiker säger att fem är inte samma värde som fem hundratusen. Du håller med. Du lugnar dig med att titta på ekonomiska modeller.

 

model without borders

 

www.linneamflarsson.com 
linneamflarsson@gmail.com