skip to Main Content
BFA Design

Maja Bjurman

Till bords!

This text is only available in Swedish
Varje dag utförs samma rutin, flera gånger om dagen och på miljontals platser samtidigt. Vi dukar fram, äter, och dukar av. Under denna tid hinner samtalsämnen utbytas, mobiler tas fram, byxknappar knäppas upp, mat spillas, och nya idéer uppstå. Det kan också vara en tid för tystnad – både en frivillig och ofrivillig sådan. Oavsett vad som utspelar sig under denna dagliga rutin så bär vi alla med oss egna erfarenheter av måltider, samt bord som dessa måltider har intagits vid.
Med måltiden som utgångspunkt har projektet varit en undersökning av bordsduken som kulturellt föremål, och dess potential att fungera som någonting mer än ett dekorativt inslag. Kan en bordsduk användas som underlag för en diskussion om våra levnadsmönster, och hur vi interagerar med varandra? Kan en daglig rutin göras till en ritual? Resultatet av undersökningen är två olika dukar, designade för två olika måltidsscenarion. Duken UPPREPA är designad för en person som bor i ett ensamhushåll, och därför äter de flesta av sina måltider själv. Duken UPPTRÄDA är designad för en grupp personer som äter tillsammans, där fokus ligger på samspelet personerna emellan.
@maja.eleonora