skip to Main Content
Master Keramikkonst

Amelie Persson

Mapping the immeasurable

Våra allra första mätverktyg var våra kroppar. Idag har vi avancerade tekniker för att mäta och kartlägga, men det är ändå alltid utifrån kroppen vi upplever och försöker förstå vår omgivning. Den är både en begränsning och vad som möjliggör att ta in världen. Verktygen och systemen vi skapar för att förklara verkligheten omkring oss blir förlängningar av oss själva.

I mitt projekt har jag närmat mig det omätbara och de allra största sammanhangen som omger oss. Jag har tagit mig utanför gränserna för det kartlagda till den abstrakta verklighet vi alla är del av, men inte kan greppa.

Genom görandet, tillsammans med lera och trä, navigerar jag i det större perspektivet där det inte finns några landmärken och där min position är oklar.

@ameliemariepersson