skip to Main Content

Välkommen!

 

Har du redan mött våra studenters arbeten på Göteborgs Konsthall, Röda Sten Konsthall, Göteborg Filmfestival, Konstepidemin, Kronhuset, Växthuset Trädgårdsföreningen, Bio Roy, Göteborgs Litteraturhus eller i våra egna HDK-Valand lokaler?

Om inte, eller om du kanske vill ta del av deras arbeten igen, finns nu verk från samtliga examensutställningar, -visningar, och -läsningar här. Genom denna digitala plattform vill vi ge dig en möjlighet att ta del av de frågor, uttryck, tekniker och teman som är aktuella för våra studenter och den konstnärliga praktik de verkar inom. 

 Trots möjligheten till publika examensarrangemang under senvåren 2022 har de senaste studentåren präglats av pandemin. Det den här gruppen studenter har gjort är något enastående – de har konstant behövt förhålla sig till osäkerhet och tränat sin förmåga till anpassning efter omständigheter och utmaningar. Trots begränsningar har de hittat sina vägar framåt för att verka genom sina praktiker.

En digital plattform kan aldrig ersätta dialogen med publiken. Det digitala, som blev en nödvändighet för att mötas under pandemin, tar vi nu med oss som en möjlighet; en möjlighet för oss att samla våra studenters arbeten och erbjuda dig som besökare ett titthål in i vår verksamhet.

Välkommen att ta del av verk ifrån de som nu kommer att ta plats inom samtida och framtida bildpedagogik, design, fotografi, film, fri konst, konsthantverk och litterär gestaltning.

Klara Björk, prefekt HDK-Valand

 

Projekt ifrån förra årets avgångsstudenter hittar du här:

Startsida