skip to Main Content
Kandidat Design

Anna Löfberg

LOOK! Ett fanzine om queer historia

queer

 …att vara queer innebär att på något sätt bryta mot normer kring kön, sexualitet och/eller relationer.

– RFSL

Svenska samhället är i en övergångsperiod där vi försöker nå jämlikhet och acceptans för alla människor, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Eftersom kampen pågår för fullt och många rättigheter bara gjorts tillgängliga de senaste 50 åren tänker många att queerhet är något nytt.

LOOK! Ett fanzine om queer historia ämnar belysa de queera delar av världshistorien som ofta glöms bort eller rent av göms undan, för att visa hur queerhet har varit en del av mänskligheten så länge vi funnits. LOOK! är ett illustrerat fanzine som dyker ner i ett antal olika queera personer och koncept från både Sveriges historia och från runt om i världen. Innehållet är en blandning av texter, illustrationer och serier. Det uppmanar läsaren till fortsatt egen research och nyfikenhet för den queera historien.

LOOK! Ett fanzine om queer historia graduation platform small 

annalofberg.myportfolio.com

@anna_lofberg