skip to Main Content
Master Keramikkonst

Antonia Haglund

Photographer: David Eng

Photographer: David Eng

Photographer: David Eng

Photographer: David Eng

Abjekt Femininitet eller det Groteska Feminina

Tysta skrik

Dessa skulpturer är baserade på karaktärer från klassisk skräck film och utforskar feminin identitet genom en omfattning av abjektion, överflöd och rädsla. I min konstnärliga praktik använder jag mig av det mänskliga tillståndet som ett verktyg att tolka rädsla.

Centrerat på det feminina groteska som representerat i klassisk skräck film. Det feminina groteska är det som faller utanför normen av samhällets förväntningar, något vi som människor undviker samtidigt som det fascinerar oss.

När jag skapar formas en plats för introspektion. En plats där två blickar kan mötas och reagera till varandra. En plats där en blick har makt och kan vändas emot en. Genom ramen av skräck utforskar och ifrågasätter jag den feminina kroppen som dekorativ och uttryck för utsatthet.

Jag skapar rädsla, inte för att tillintetgöra men erkänna dess existens. För att omfamna den röriga feminina rädslan och vokalisera den.

Ett tyst skrik.