skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Celeste Knirke Arnstedt

What does possession mean to you?

Arkiv Pigmenttryck monterat på dibond, träram,
44x57x4 cm/ 72x57x4 cm

 

I verket What does possession mean to you? reflekterar Celeste Knirke Arnstedt kring betydelsen av ägodelar. Genom att arbeta med igenkännbara föremål, samtida trender och välbekanta scenarion undersöker konstnären hur enskilda bilder relaterar till varandra genom sekvensering.

Att konsumera glänsande gröna äpplen samtidigt som vi deltar i en plastfantasi, vi söker efter autencitet i en påhittad värld av socialt konstruerade drömmar. Du var fortfarande närvarande i det ögonblicket, i positionen att äga. Strävan efter bekräftelse men fångad i ett kapitalistiskt samhälle. Vad innebär det att få äganderätt till något och hur kan det så lätt leda till antingen blomstring eller fullständig förstörelse?

Konstnären undersöker kopplingen mellan konsumtionsvärlden och begärets flyktiga ögonblick.