skip to Main Content
Master Design

Emil Söderberg

Geo graphic design

Mitt examensprojekt ”Geo graphic design” adresserar övervakningskapitalism genom grafisk design och att använda kartor.
Termen ”övervakningskapitalism” (surveillance capitalism), introducerades av Shoshana Zuboff, projektets huvudintressent. I grunden syftar termen till en affärsmodell där företag tjänar pengar genom att spåra och samla in data från individers interaktioner, främst online men även allt mer offline.

Tidigt i processen fokuserade jag på kartor på grund av deras tilltalande estetik och potential att engagera sig i politiska diskussioner. Tidigare hade jag skapat andra konst- och designprojekt där jag också använde kartor som källmaterial.
Inom skapandeprocessen arbetade jag fram och tillbaka mellan fysiska och digitala medier, helt intuitivt och utforskande, och provade olika metoder och tekniker. I denna process frilade jag delar av kartor, printade dem på genomskinlig plast, vektoriserade vissa avsnitt och använde både overheadprojektorer och laserskärare. Dessa experiment resulterade i många kollage, symboler och skulpturer.

Projekten tog många vändningar på vägen. Men i slutändan adresserar mitt projekt övervakningskapitalism genom spelet Pokemon Go. Det dolda spelet bakom Pokemon Go handlade om att ta reda på om Google (ägare till Niantic Labs, som skapade spelet) kunde förutspå mänskligt beteende i den fysiska världen genom en digital tjänst.
Det resulterande konstverket är avsett att vara en samtalsstartare (conversation piece) och syftar till att synliggöra en politisk samtidsfråga som jag anser vara oroväckande.