skip to Main Content
Kandidat Design

Emma Vo

Colour Me Good

Något av det kanske mest påfrestande vid ett läkarbesök är väntan. Att sitta, med en ovisshet och orolighet, på att få besöka läkaren kan vara mödosam och stressande för många. Därför är det viktigt att väntrum och vårdmiljöer känns trivsamma, rogivande, trygga och välkomnande.

Detta projekt utforskar hur man med hjälp av olika färger, former och material kan skapa hälsofrämjande miljöer där patienter och personal känner sig trygga, välkomna och tillfreds.

Ett av målen med projektet var att skapa väntrum som skiljer sig från de mer traditionella och skapa en hemtrevlig, trygg och välkomnande atmosfär i en miljö som annars förknippas med anonyma och sterila omgivningar. Samtidigt var det också viktigt att behålla den professionella karaktären på vårdcentralen som ger signaler om en seriös verksamhet.

Projektet resulterade i ett färgstarkt inredningskoncept för väntrum, samt ett exempel på hur konceptet kan appliceras på en befintlig vårdcentral. Konceptet skapar med hjälp av färger, former och interiörer väntrum med en välkomnande, trygg, lugn och samtidigt stimulerande atmosfär för att göra besöket för patienterna mindre stressigt och få dem att känna sig trygga men också för att personalen ska trivas på sin arbetsplats.

För att visa hur konceptet kan se ut i praktiken har jag samarbetat med Närhälsan Olskroken vårdcentral. I projektet arbetade jag med två av deras väntrum samt korridorer för att gestalta konceptet.

koncept colour me good


www.artbyvo.com

@artbyvo
emma@artbyvo.com