skip to Main Content
BFA Design

Åsa Thureborn

Människoskog

The project Människoskog is a design work that investigates the human need for the forest and the forest as a material resource. By a combination of interior design and a subtle message about the forest the project aims to comment on how human beings take control over material resources for their own short lived gain.

The design presented called glänta is a forest made for interior use. It gives the consumer closeness to nature, at home. glänta is also represented in three home interior ads with messages about the forest.

Människoskog has investigated how the Swedish forestry industry affects the forest and how interior design made of wood is presented in ads. Words like sustainable, natural and renewable are widely used as a way to legitimize the constant production and outtakes of the material of the forest.

Människoskog asks questions to the forestry industry, producers of interior design, designers and consumers: Sustainable for who? Natural how? Renewable at what cost?

Människoskog är ett designarbete som undersöker människans behov av skogen och skogen som materiell resurs. Genom en kombination av inredning och ett subtilt budskap om skogen syftar projektet till att kommentera hur människan tar kontroll över materiella resurser för sin egen kortlivade vinnings skull.

Designen som presenteras kallad glänta är en skog gjord för interiört bruk. Det ger konsumenten närhet till naturen, hemma. glänta finns även representerad i tre heminredningsannonser med budskap om skogen.

Människoskog har undersökt hur den svenska skogsnäringen påverkar skogen och hur inredning gjord av trä presenteras i annonser. Ord som hållbart, naturligt och förnybart används flitigt som ett sätt att legitimera den ständiga produktionen och uttaget av skogens material.

Människoskog ställer frågor till skogsnäringen, inredningsproducenter, designers och konsumenter: Hållbart för vem? Naturligt hur? Förnybar till vilken kostnad?

@asa.thureborn