skip to Main Content
Kandidat Design

Åsa Thureborn

Människoskog

Människoskog är ett designarbete som undersöker människans behov av skogen och skogen som materiell resurs. Genom en kombination av inredning och ett subtilt budskap om skogen syftar projektet till att kommentera hur människan tar kontroll över materiella resurser för sin egen kortlivade vinnings skull.

Designen som presenteras kallad glänta är en skog gjord för interiört bruk. Det ger konsumenten närhet till naturen, hemma. glänta finns även representerad i tre heminredningsannonser med budskap om skogen.

Människoskog har undersökt hur den svenska skogsnäringen påverkar skogen och hur inredning gjord av trä presenteras i annonser. Ord som hållbart, naturligt och förnybart används flitigt som ett sätt att legitimera den ständiga produktionen och uttaget av skogens material.

Människoskog ställer frågor till skogsnäringen, inredningsproducenter, designers och konsumenter: Hållbart för vem? Naturligt hur? Förnybar till vilken kostnad?

@asa.thureborn