skip to Main Content
Kandidat Textilkonst

Esse McChesney

Sakapande queer 2.0

 

Längtan och oro, två känslor som verkar motsatta, men som kan existera i en kropp samtidigt. De är där bredvid varandra, gnider i kroppen så att de nästan blandas ihop. De slår knut på sig själva i sina olikheter och likheter. Det sker i rörelse genom oss. Gränserna mellan känslor suddas ut och är inte lika tydligt längre. Lager glider över varandra i olika konstellationer som tillsammans bildar en person. En individ som i sin tur är en del i något större. Allting flyter samman; känslolägen, kroppar, identiteter, vår miljö, det vi skapar och har runt omkring oss.  Det jag skapar blir ett avtryck inte unikt för mig som person utan kanske mer visar tiden vi lever i, och ett exempel på att vara. Ett avtryck av queera känslor, liv, kärlek, rädsla, vardag. Självkärlek och självacceptans. Queera upplevelser som kan lägga en bit av pusslet som visar erfarenheten av att vara människa. Skapande queer 2.0 är en del av det, en avbildning av mastektomi i könsbekräftande syfte. Mellan det digitala och fysiska, skapat genom handen. En fokuspunkt snarare än ett objekt.

ess.mcc
esse.mcchesney@gmail.com