skip to Main Content
Kandidat Design

Hanna Graas

Ett eget rum

Vuxna läser allt mindre för sina barn och detta projekt vill förespråka läsningen som en del i barn språkutveckling och för relationsbyggande mellan barn och vuxna. Projektets intention är att berätta en historia för barn och deras vuxna genom bild och text. Den är också att undersöka hur ett utforskande arbetssätt kan se ut i ett bilderboksskapande och om det kan göra resultatet mer genuint. Under processen har bildspråk och dramaturgi sakta tagit form. Val av teknik, tematik och estetik diskuteras och testas. Resultatet är en berättelse om att drömma om ett eget rum där karaktärerna är barn i form av skelett. Berättelsen visar också på en syskonrelation och vikten av att ibland få vara helt själv.

Hanna-Graas_Ett-eget-rum

 

graashanna@gmail.com
@hannagraas