skip to Main Content
Kandidat Design

Joséphine Perini Stefansson

Ge tillbaka

Det råder bostadsbrist för insekter som lever i gamla hålträd. Grova hålträd är rödlistade och livsmiljö till ca 200 rödlistade arter. I Sverige är ek det viktigaste trädet eftersom eken kan uppnå högst ålder och därmed bilda flest hålträd. Det tar upp till 150-200 år innan vissa insekter flyttar in i ett hålträd. För att öka insekternas chans till överlevnad görs nya hem på konstgjord väg, så kallade mulmholkar.

I projektet har grundpelaren varit att ge tillbaka till naturen istället för att ta ifrån med med återbruk och regenerativ design som metod. Genom att bygga mulmholkar enbart på spillmaterial som sedan blir regenerativa eftersom de inte bara minska miljöpåverkan utan återställer och återuppbygger. Syftet med projektet är att utmana det rådande konsumtionssamhället och låta samtal om biologisk mångfald och ekosystem ta plats.

Arbetet resulterade i två olika delar, en interaktiv installation och en byggsats. I installationen bjuds man in till lek och att med nyfikenhet studera ​en insekts hem. Byggsatsen är gjord som ett samtalsredskap där aktivitet och meningsskapande  ​leder till samtal om hållbarhet och ​människans miljöavtryck. Projektet har genom mulmholken försökt skapa en berättelse om bostadsbrist och biologisk mångfald för att öka intresset för att ta hand om naturen istället för förstöra den.

Josephineps@hotmail.com

instagram: rejoydesign