skip to Main Content
Kandidat Keramikkonst

Klara Lord

Jord som sol’n förlät

 

Med inspiration från science fiction och teorier om det abjekta kretsar skulpturserien Jord som sol’n förlät runt tankar om vad som anses äckligt, frånstötande och oönskat.

Med det abjekta avses här något som väcker en viss typ av starka känslor av obehag,

då det utmanar vår identitet och självbild genom att upplösa gränser, så som till exempel gränsen mellan kroppens utsida och insida, eller mellan subjekt och objekt.

Verken speglar en fascination för det motbjudande och viljan att utforska hur vi förhåller oss till det okända och främmande.

lord.klara@gmail.com