skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Lea Maja Thorsen

A dance to summen the void

 

Installation aluminium
67X67cm type C print monterad på aluminium
29X29cm X5 Silver gelatin print monterad på aluminium. 

Genom att expandera fotografiets ramar utforskar konstnären bilden bortom väggens tvådimensionella yta. I de svävande bilderna i rummet blir mellanrummen centralt för att betraktaren skall interagerar med verket. A Dance to Summon the Void undersöker kroppsliga och mentala utvecklingsprocesser där det flyktiga gestaltas via en konstruktion. Sju bilder ses från olika vinklar beroende av betraktarens rörelse där det yttre och inre ifrågasätts både kroppsligt och mentalt. I rörelsen genom den känsliga strukturen blir balansen mellan det inre och yttre, och vilken affekt detta har på sinnesrörelsen hos betraktaren, avgörande.

Lea Maja Thorsen intresserar sig får frågor om mänskliga förändringsprocesser kopplade till det personliga individet, relationer och sociala omständigheter där gestaltas med ett bildspråk av performativ och skulptural karaktär.