skip to Main Content
Master Möbeldesign

Leo Palmer

Xylografiska möbler

De föremål vi uppskattar mest är de som berättar en historia. Detta projekt är en undersökning av metoder för att uppnå denna kvalitet. Jag har valt att närma mig detta genom att undersöka ornamentets roll i möbeldesign.

Processen med ornamentering, som jag har utvecklat under detta projekt, är tänkt att tillämpas på ett holistiskt sätt. Delarna som visas här är exempel på denna tillämpning och dess utveckling. Om den lyckas bör processen leverera en möbel som speglar tryckets tema.

För att ytterligare förstärka den narrativa idén relaterar själva trycket till objektets sammanhang eller funktion. Resultatet är ett unikt verk som visuellt kommunicerar en plats eller ett personligt tema. Detta framkallar sedan en känslomässig anknytning till möblerna.

leopalmerdesign@gmail.com

leopalmerdesign.com

@leo_palmer_design