skip to Main Content
Kandidat Design

Linnéa Engwall

Samarbetsmönster

Samarbetsmönster kombinerar två intressen, textiltryck och att designa för och tillsammans med barn. Projektet ville skapa en meningsfull möjlighet för barn att bli hörda genom att få påverka en kulturell och offentlig miljö: Gathenhielmska husets lekstuga. Projektet har utforskat en metod för att samarbeta och skapa mönster tillsammans med fyra barn i åldrarna 4–7 genom två workshoptillfällen.

Under den första workshopen: Formjakt, undersökte och dokumenterade barnen former som gömde sig i Gathenhielmska huset. Formerna översattes till stämplar och schabloner för screentryck. Under den andra workshopen användes dessa tryckverktyg för att samarbeta och skapa mönster tillsammans. Därefter tolkades barnens mönster ytterligare. Projektet resulterade i textil inredning till lekstugan där barnen har varit delaktiga och bestämt inredningen.

linnea.anna.engwall@gmail.com

lekkontoret@gmail.com

lekkontoret.com/patternmaking