skip to Main Content
Kandidat Textilkonst

Malin Mattebo

Stål, silke, nål

Stål, silke, nål är ett utforskande av förhållandet/icke-förhållandet/konflikten mellan naturen och det som är skapat av människan. Denna konflikt gestaltas och ifrågasätts i verket genom mötet mellan metall och textil. Där en textil skulptur möter och vägrar möta, en sammansvetsad struktur av strikt rigid metall, som båda sträcker sig uppåt. Vissa delar av textilen klamrar sig fast på metallstrukturen, samtidigt som de sträcker sig mot himlen. Är det en kamp?

När ljuset träffar tyget, lyser metallen igenom, och de blir ett. En böljande metalltråd letar sig ut från ställningen och används för att skapa en koppling mellan materialen, som en metafor för att lösa upp gränser. Mellan kultur och natur, mellan människor och andra levande varelser.

Jag har färgat siden med naturlig färgning, svetsat stål och genom att lägga stygn efter stygn, inkorporerat metalltråd i tyget med en tunn broderitråd i silke. Samtidigt har jag tänkt på mångfalden av pågående relationer som skapar mig och definierar oss och vår omvärld. Sambandet mellan ting, icke-människor och människor. Subjekt och objekt. Min hand och materialet den möter. Det började som en materiell undersökning och utvecklades till att också bli en manifestation av min process.

 

www.malinmattebo.com

@malin.mattebo

Malin.mattebo@gmail.com