skip to Main Content
Kandidat Keramikkonst

Maria Widegren

Photo David Eng

Photo David Eng

Portal: ingången till min formvärld
– en collageinstallation

Varje konstnär som anlitar sin känsla vet hur en mödosamt utarbetad form plötsligt och till synes utan anledning kan förefalla helt felaktig och hur en annan, riktig ”som av sig själv” kan uppstå i dess ställe”.  Kandinsky

Ett experimentellt sökande efter form, min egen form och min egen formvärld. Vad gör att en form blir perfekt och hur finner den sitt sammanhang, hur samspelar de olika objekten tillsammans i ett collage?

Leran tog form, till synes utan anledning, som bågar, runda, kantiga, släta och vassa objekt, tillsammans fick de förenas i en installation. Det blev till verket ”Portal” – ingången till min formvärld.