skip to Main Content
Kandidat Fri konst

Marie Florin

Att titta är inte en passiv handling \\ Att bli betraktad kräver något av en

Vi vill alla bli sedda, men det är bara vissa av oss som kontrollerar omständigheterna kring vår egen synlighet. Det finns en frihet i att inte synas. I att vara gömd. Att kunna hålla våra kroppar för oss själva. Att ha utrymmet att försvara oss själva mot det intrång en oönskad blick kan vara. Det är svårt att vara en kropp som plötsligt kan bli synlig. Blickar söker sig till den avvikande, till den som döms vara “den andre”.

Kan vi konstruera ett rum där vi kan gömma oss? Där vi kan stå och titta på världen omkring oss, osedda? Om vi står nära tyget kan vi se allt som händer på utsidan, men ingen kan se oss. Likt en spetsgardin döljer det oss men låter oss ändå titta.

Ett rum i rummet. Byggt av handfärgad bomull och ljud.

 

 

Marie.c.florin@gmail.com
070-527 77 09