skip to Main Content
Kandidat Design

Nora Börjesson

Precious Fruit

Detta projekt undersöker hur inredning kan påverka kundens val i en livsmedelsbutiks fruktavdelning, med syftet att öka försäljningen av säsongsfrukt.

Den globala uppvärmningen är ett problem som vi alla är medvetna om. Trots det tenderar vi att fortsätta leva våra liv som vanligt. Det kan vara svårt att ge tid och ansträngning till att förändra vanor, därför kan design vara ett intressant verktyg som kan få oss att ändra våra rutiner. I det här projektet handlar det om att göra kunder mer medvetna om fruktens ursprung och få dem att handla mer hållbart i mataffären.

Med detta som bakgrund har konceptet ’’Precious Fruit’’ skapats med dess tre ledord. Omfamnande, naturnära och avstånd. De här orden är genomgående i hela projektet då tanken är att omfamna säsongsfrukten, ta kunden tillbaka till naturen samt göra dem medvetna om fruktens transportsträcka. Detta görs genom organsikt omfamnande former, naturnära material och symboliskt avlägsna kurvor.

Rummet är uppbyggt för att leda kunden via höger gång mot säsongsfrukten. Detta sker genom en kurva av stål som formas genom rummet tillsammans med en beskrivande text i golvet. I avdelningen till vänster, med utomeuropeisk frukt, sträcker kurvan sig längre ifrån frukten. Den ligger inte i synfältet och drar inte mycket uppmärksamhet. Kurvan till höger, vid den europeiska frukten, närmar sig istället frukten och fångas lättare av ögat i sin höjd. Kurvan fortsätter till slut mot mitten, för att omfamna och leda ögat mot säsongsfrukten.

nora.nbsp@gmail.com