skip to Main Content
Kandidat Design

Nora Widell

Släpp formen fri – Bokstavsklubben

Typografi kan vara svårt för många att närma sig, bland annat för att det är ett komplext och brett fält med många regler. Detta projekts syfte har varit att utforska olika lekfulla metoder som kan generera bokstavsformer och göra dessa tillgängliga för andra grafiskt intresserade. Här har fokus varit på lustfyllda processer och form framför funktion. Metoderna har utforskats genom att bjuda in andra HDK-Valand-designstudenter i processen genom olika designade workshops.

Projektet resulterade i konceptet ”Bokstavsklubben”, en klubb för studenter på HDK-Valand som är intresserade av att utforska typografi tillsammans med andra. Detta då projektet upptäckte ett behov av en mötesplats för utbyte mellan grafiker på HDK-Valand, även mellan klasserna. För detta koncept har ett klubb-kit formgetts, innehållandes en klubb-tidning och bokstavsstenciler, tänkt att kunna hämtas ut i Konstbiblioteket. Klubb-tidningen ska inspirera till bokstavsskapande och ge exempel på hur stencilerna kan användas både på egen hand och inom klubben. Bokstavsklubben och dess klubbtidning ska också ses som en framtida realitet på skolan, en början på något som kan utvecklas vidare av och för grafiskt intresserade studenter på HDK-Valand.

@widellnora