skip to Main Content
Kandidat Design

Oda Rabenius

Den andra sidan

 

Hur kan design främja kommunikationsfel som separerar två personer?
10 Diskussionsverktyg i textil, rättande av strukturella fel och fokus på empati, nyfikenhet och sårbarhet. Vi är alla medvetna om en växande polarisering mellan sociala grupper. I det här projektet gavs grupper om två personer en lista med påståenden, som de sedan svarade ja eller nej på. De möttes och diskuterade ämnena, mellan dem låg 10 diskussionsverktyg, en bordsduk och en manual. Diskussionerna ledde in i ett djupare research arbete och gav värdefulla ledtrådar för att förbättra designens funktioner. Projektet hjälper vanliga människor med olika åsikter hitta nya mönster för att bättre kommunicera med varandra.

“Vi tar en öl någon gång!”

-Deltagare