skip to Main Content
Kandidat Design

Sarah Finnig

Hantwerk A-Ö

JUST WERK IT!

Aldrig har det varit svårare att komma in på en keramikkurs för att lära sig att dreja eller mer populärt att köpa mikrobryggd öl. Att formge är att ge en röst och budskap till en kropp. Hantwerk A-Ö vill genom grafisk form och illustration bjuda in unga att våga forma sin framtid med ett hantverksyrke. Projektet rider på vågen av hantverkets uppgång och vill sprida vidare hantverkets renässans. Hantwerk A-Ö är en publikation som går igenom hantverksyrken, hantverkstekniker och om att vara hantverkare från A till Ö.

Det grafiska uttrycket återspeglar innehållet vilket gör att publikationen innehåller hantverk i flera lager. Från egengjord typografi, illustration, bokbinderi till layout som är inspirerat av vävens mönsterkonstruktion – vävbindningar. För att väcka intresse och uppmuntra unga att JUST WERK IT med hantverk!

 

sar_fin@hotmail.com