skip to Main Content
Master Fotografi

Alberto Rossi

etc.etc.

etc.etc.

Imaginary Index

Imaginary Index

Imaginary Index

L'opinione

L’opinione, 2016

Wallpaper print, 140×200 cm

Untitled, 2022

HD video, 10 min/loop

Imaginary Index #3, #20, #6, 2021 – ongoing

Framed inkjet prints on plain paper, 42×47 cm

etc. etc. (Dreams of Matter), 2022

Accordion photobook (dummy), 64 pages, inkjet printed on Matte and Semigloss paper,
dimensions variable, MDF boards 337×227 cm

Imaginary Index #3, #20, #6, 2021 – ongoing

Framed inkjet prints on plain paper, 42×47 cm
etc. etc. (Dreams of Matter), 2022
Accordion photobook (dummy), 64 pages, inkjet printed on Matte and Semigloss paper,
dimensions variable, MDF boards 337×227 cm

 

Alberto Rossi är en multimediakonstnär från Vicenza i Italien, som arbetar med fotografiska serier, digitala bilder, analoga collage, anteckningar och trycksaker. Han är intresserad av vardagliga och vanliga saker som han möter i sin närmiljö – hur deras
närvaro kan bearbetas och visas. Han är uppmärksam på urbana element och den förmodade uppdelningen mellan det kulturella och det biologiska.
I den här installationen ställer Rossi ut fyra verk där han utforskar hur bildernas mångfaldiga och flytande betydelser kan aktiveras. Med hjälp av juxtapositioner, texter, böcker och vikbara föremål skapar konstnären kopplingar mellan upphittade saker, språng i fantasin och dialoger mellan form och innehåll genom att arbeta med enstaka bilder samt med kompositionen av fotografier.

@rocky_martinn