skip to Main Content
Kandidat Design

Alicia Kostanty

Lotus

Projektet har handlat om att designa en sittmöbel för hemmakontor som tillåter ett mer dynamiskt sittande än traditionella kontorsstolar på marknaden. Målet har varit att utmana den allmänna bilden av hur en arbetsstol kan fungera och se ut.

LOTUS är en sittmöbel som låter golvbaserade sittpositioner flyttas upp till en mer konventionell sitthöjd. Sitsens form är baserad på avtrycken från åtta utvalda sittpositioner, med inspiration från yogans dynamik.

Prototypens underrede har jag låtit tillverkas i björkträ av Karl Ekdahl, student vid HDK-Valand Campus Stenebys kandidatutbildning Wood-Oriented Furniture Design. Stoppningsmaterialet till sitsen består av Labyrinth från Nevotex och klädseln är Focus Melange från företaget Gabriel. Tack till Nevotex och Gabriel för sponsring av material till sitsen.

@kostantydesign

alicia.kostanty@hotmail.com