skip to Main Content
Kandidat Design

Amanda André

Processed with VSCO with a4 preset

Processed with VSCO with a4 preset

Processed with VSCO with a4 preset

Rum för sinnen

När vi går in i ett rum samarbetar våra sinnen för att skapa en uppfattning och ge oss en förståelse om miljön runt omkring oss. I en tid där vi lever mer och mer digitalt byggs en stor del av våra upplevelser och intryck på bilder och känselsinnet faller bort som en del av intrycket.

I detta projekt har fokus varit att skapa rumsligheter där känselsinnet får ta större plats för att förstärka upplevelsen av rummet. Taktila miljöer där känseln får ta sin plats för att skapa en balanserad rumslighet för alla sinnen.

På kontor spenderar människor en stor del av sin dag, men stress och ohälsa är också en del av upplevelsen i dessa rum för många människor. Därför utforskar projektet taktilitet och materialitet i relation till känselsinnet i en kontorsmiljö, för att skapa miljöer för den arbetandes välmående.

Processen innefattar undersökning av kontorsutrymmen och materialundersökningar, tillsammans med design av planen för rummen med tillhörande material- och interiörval. Projektet landade i renderingar som visar på designen för rummen, tillsammans med en planritning och två modeller. Detta tillsammans med prover på material för att tydligare visa på valen i rummen. Som en del av projektet formgavs också en möbel som placerats ut i olika delar av rummen.

andre.amanda@icloud.com

https://www.instagram.com/a.andre.design/