skip to Main Content
Master Keramikkonst

Amanda Krantz

Photo David Eng

Photo David Eng

Peloria

I mitt examensprojekt, med titeln ’Peloria’, har jag arbetat med att bygga hybrider inspirerade av växter och djur. Titeln är tagen från en blomma som är en mutation av en annan växt, Gulsporren (’Linaria Vulgaris’). Blomman fick namnet ’Peloria’, grekiska för monster, av Carl von Linné. På 1700-talet trodde man att Gud hade skapat en komplett flora och fauna, och den här växten ställde till det för Linné eftersom den antydde att hans teorier inte stämde. Sedan dess har man lärt sig att naturen anpassar sig och utvecklar nya arter.

Jag tänker liknande om min process där skapandet blir en evolution av sig själv. Mina skulpturer är korsningar mellan min fantasi och verkligheten. Varje varelse har sin egen unika karaktär och bildar oväntade möten mellan spröda knoppar och knubbiga tassar, eller spindelben omvandlade till rötter.

Att ordna hör till människans natur. Vi försöker hela tiden sätta det vi inte kan förstå innanför ramar som vi kan begripa. Min ram är ett bord, där mina hybrider får samsas om utrymmet för åskådaren att upptäcka och fantisera.