skip to Main Content
Kandidat Design

Anna Mårtensson

Landsbygdskollektionen

Vad är en urban norm? Romantiserar du landsbygden? Måste man flytta från byn för att “bli någon”? Det är några av frågorna Landsbygdskollektionen ställer. Kanske är det nya frågor för dig, kanske är de bekanta. Oavsett din relation till dessa frågor hoppas projektet väcka tankar och medvetenhet kring dem.

Landsbygdskollektionen är ett projekt som fokuserar på representation av landsbygden. Målet med projektet är att väcka reflektion kring ens egna syn på ämnet. Under processen utfördes förstahands research i mindre orter i Hälsingland. Med hjälp av fotografi, anteckning av konversationer och observationer dokumenterade jag min resa. Utifrån researchen och dokumentationen skapades sedan keramiska objekt. Resultatet är en dukningskollektion där varje del representerar en aspekt av livet på landsbygden. Tillsammans bygger objekten ett porträtt av hur en vardag och ett perspektiv kan se ut. Keramiken fungerar både som conversation pieces och funktionella objekt.

anna-martensson@hotmail.com

instagram: nagonslagskonst