skip to Main Content
Kandidat Textilkonst

Annika Alsenfors

Photo: David Eng

Photo: David Eng

Nothing makes sense

Naturen utgör en bredd av symbolik i dess uttrycksfullhet. Blommor, blad, träd, grönska. Näckrosor på en krusande vattenyta, rötter som sträcker som djupt ner i ett grumligt mörker. Jag finner kopplingar i denna natur, kopplingar mellan verklighet och dröm, surrealism och realism, närvaro och frånvaro. Likt näckrosens rötter nedanför vattenytan finner jag något inuti mig själv, en värld som inte kopplar an till den framför mig. Ett glapp mellan vad jag uppfattar och vad jag känner.

Overklighetskänslor är något som många upplever eller kommer uppleva under sin livstid. För vissa är det knappt märkbart, för andra är det djupare, som att existera i en tjock dimma där omvärlden känns off, likt en dröm eller en simulation.

I verket “nothing makes sense” utforskas glappet mellan verklighet, overklighet och dröm, glitchens visuella egenskaper samt hur dessa kan kopplas till en personlig upplevelse av overklighetskänslor. Med inspiration från internet-estetikerna weirdcore och dreamcore presenteras en fragmenterad version av verkligheten där den digitala världen överlappar naturen. Motiven blandas i ett oväntat möte, som en upplösning av bilden för att skapa dissonans till den familjära och stillsamma naturbilden.

https://www.instagram.com/annikaalsenfors/

annikaalsen@hotmail.com