skip to Main Content
Kandidat Keramikkonst

Axel Danhard

Photo: David eng

Photo: David eng

Photo: David eng

Photo: David eng

På nya spår

Tornen reser sig rakryggat och kastar en skugga över staden som en gång var. Bo högt, högre, högst och lämna det världsliga bakom er.

I mitt projekt har jag arbetat med kvarlevor från denna stad som söker sin identitet. Tagit det gamla och trasiga som förlorat sin kontext och gett det en ny, från byggnadsmaterial till glasyr. Materialen jag valt att undersöka har varit tegel, betong och gatsten från olika delar av Göteborg. Dessa har jag malt ner och omvandlat till keramiska glasyrer som dekorerar de vaser som visas upp. Med hjälp av två olika typer av vedbränning visar vaserna de fantastiska variationer dessa till synes skräpmaterial kan åstadkomma. Med detta vill jag undersöka det efterlämnade materialets potential att ge nya föremål en identitet och estetik som talar om ett skiftande Göteborg.

danhard.axel@gmail.com
@the_danhard