skip to Main Content
Master Metallgestaltning

Carina Fogde

Boning

Mitt arbete handlar om spår av minnen, texturer och drömmar. Jag har arbetat med huskroppen och solrosor som form. Metallen är mitt material, arbetar symboliskt och intuitivt med texturen i mina verk.

Mina hus förvandlas till ensamma kroppar på avstånd från stadsmiljön. Berövade fönster och dörrar stänger de ute allt med sin avskalade huskropp. Solrosorna förvandlas från blommor till egna individer i ett fruset ögonblick.

Reflekterar över det tysta, intuitiva och osagda. De kanske är symbolernas, känslornas, eller husets arketyp. Reflekterande över minnen och drömmar, en enkelhet, skönhet och skörhet, där varje nerv är utanpå, där vill jag vara.

 

Movie: Carina Fogde I samarbete med Filmare Andja Arnebäck, Filmfotograf Örjan Möller, Ljudtekniker Jahmila Möller och Musiker Hanna Östergren.
COPYRIGHT: Art director Andja Arnebäck.

 

carina@fogde.se
@carinafogde
www.fogde.se