skip to Main Content
Kandidat Design

EbbaCajsa Pielage

Regi

Putta, lyfta, hissa, dra, flytta, rucka, stapla, spänna, hänga, surra, kila, vrida, luta och haka.

De är ledord som följt med projektet. Det oömma. Aningen oförsiktiga. Det har velat ruska om, vända upp och ner på och flytta gränsen för vad man får och inte får göra.

Regi är ett utforskande i designern och invånarens roll i staden. Designern som regissör och invånaren som tolkare och aktör. Genom workshops har projektet velat bryta vanor och regler för hur vi ser, agerar och använder stadsrummet.

Verktygslådan på hjul rymmer rekvisitan. Den består av en byggsats gjord av spillmaterial, en träklubba och rep som ska användas under workshops som inbjudan till interaktion och aktion i stadsrummet. Repen för att hissa, spänna, surra, knyta och dra. Hammare och tappar för att banka, sammanfoga och fästa. Verktygslådan puttas ut i staden för att ta plats för tillfällig aktivitet där användaren sätter rummet i bruk.

Workshopen vill ge deltagaren en känsla av delaktighet i att få påverka den platsen man är på just nu. Genom att mota undan något – istället ge plats för någonting annat. Aktionen att putta, hissa, lyfta och dra får tillfälligt ta plats i stadsrummet. Ridån dras åt sidan och plats på scen är den som agerar.

@_ecp___

ebbacajsa.pielage@gmail.com