skip to Main Content
Master Textilkonst

Erik Torstensson

Photographer: David Eng

Photographer: Sebastian Kok

Photographer: Sebastian Kok

PPhotographer: Sebastian Kok

Photographer: Sebastian Kok

Photographer: Sebastian Kok

Photographer: Sebastian Kok

Photographer: Sebastian Kok

Photographer: David Eng

Undersökningen av materialitet som frånvaro

Handvävning i digital jacquardvävstol.

I Undersökningen av materialitet som frånvaro har jag vävt nya versioner utifrån fotografier av mönstrade och slitna textilier. Jag har sett hur hål och nötningar kan tolkas i olika material, färger och strukturer. Genom undersökningen har nya frågor uppkommit om skillnaden mellan bild och objekt och det avstånd jag upplever mellan skissen på skärmen och det jag ser framför mig i vävstolen.

De 19 första vävarna utgör en tankekedja, eller en förstudie. Mina erfarenheter sammanfattas genom väv 20 och 21.
Undersökningen avslutas med version 23, Ridå.

I den jacquardvävda tekniken jag använder mig av är alla inslag skyttlade hela vävbredden, från stadkant till stadkant, från sida till sida. Under de nötta partierna och de visuella slitningarna och hålen ligger alla trådar oskadda.
Jag uppskattar textilens förmåga att förändra rum och tycker om när saker går sönder.

Samtliga vävar har den ungefärliga bredden 150 cm och är av varierande längd mellan 100-240 cm. Varpen har varit av bomull, inslagen huvudsakligen lin, ull, silke och Tencel.

@manofwool
www.manofwool.com
erik@kravallslojd.se