skip to Main Content
Master Metallgestaltning

Frances Alexandra Clifford

Ambit

Kärlet som arketyp bär på en historia, berättar om innehåll, innehav och inneslutning. Kärlet berättar om vår uppfattning av insida och utsida. Det är detta jag dras till. Linjens krökning, harmoni och spänning i varandets utsida och insida.

Stål, mitt material, kommunicerar utmärkt de kvalitéer jag dras till. Genom utforskande i material och form utmanar jag gränserna för vad vår uppfattning av innehåll, innehav och inneslutning innebär. Vad är essentiellt för att ett kärl skall vara ett kärl.

Jag har undersökt kärlet tekniskt och estetiskt. ag talar kärlets språk i ny form med gränserna för innehåll och inneslutning i åtanke. Kärltolkningen låter betraktaren utforska kärlets rörelse, ifrågasätta dess underförstådda funktion.

Innehåll, innehav och inneslutning är antytt men flyktigt. I kärlets dekonstruktion suddas linjerna. Ljus och skugga tillåts vara och adderar en dimension där kärlet reagerar mot omgivningen, bryter sig fri samt förblir föränderligt.

frances@francesalexandra.com

francesalexandra.com

@frances_alexandra