skip to Main Content
Kandidat Design

Greta Sjöström

Marshland Memories

Marshland Memories undersöker hur en plats kan medieras, tolkas och översättas genom möbeldesign. Projektet utgår från en träskmiljö, vars topografi, texturer och definierande egenskaper gestaltats genom form, färg, taktilitet och material.

Resultatet rör sig mellan motsatser, hårda material har manipulerats för att se mjuka ut och texturerade former möts av blanka ytor och skarpa kanter. Äckligt möts av härligt, hantverk av industri, naturligt av artificiellt, det önskade av det oönskade och det strama och minimalistiska av en expressiv maximalism.

Projektet präglas av tankar kring människans relation till ting och natur och utforskar sätt att forma en småskalig, konstnärlig och till stor del hantverksbaserad designpraktik som drivs framåt av en nyfikenhet på både traditionella och mer experimentella material och produktionsprocesser.

gret.sjostrom@gmail.com

https://www.instagram.com/sjostromgreta/

Tack till Abic Kemi och Glasbolaget.se.

https://glasbolaget.se