skip to Main Content
Master Design

Hanna Peterson

Thank you for participating (Tack för att du deltar)

 

Stressiga situationer är normen, inte undantaget för många unga vuxna idag. Karriären står ofta i fokus och hälsan är inte alltid prioriterad, speciellt inte psykisk hälsa. Min egen tidigare erfarenhet samt många människor runt omkring mig som också arbetar inom olika designområden har bevittnat en hektisk arbetskultur där långa dagar på kontoret och ett intensivt tempo prioriterats framför medarbetarnas välmående. Denna arbetskultur kan ge näring till psykologisk stress.

Inom ramen för välbefinnande har jag utforskat egenvård i den mest intima sfären av våra liv, hemmet. Jag har undersökt en holistisk syn på hälsa i en mer förebyggande vinkel jämfört med den klassiska västerländska synen på hälso- och sjukvård. Projektet Tack för att du deltar är en utforskning av vad som behövs för en stunds vila eller återhämtning och hur textildesign kan fungera som en påminnelse om att delta i avkopplingen. Genom textilierna hoppas jag skapa en bro från stress till vila.

Färgerna och texturerna i naturen kallar efter uppmärksamhet och de orörda delarna erbjuder en paus, gradienterna på de handfärgade filtarna och den tuftade mattan representerar såväl naturen som livets mångfald.

@studio.peterson
hannajsfn@icloud.com