skip to Main Content
Master Design

Hermine Blixt

Skapelsen av ett Objekt

En strävan att förstå samtida värderingar i relation till svensk möbeltillverkning medan jag sökt kvaliteter från en historisk och spirituell miljö och hur de kan påverka och forma metoder inom en praktik.

”HE SAYS HE BELIEVES, BUT

WHAT HE REALLY DOES IS FEEL, SMELL, HEAR, AND SEE” Morgan, D. (2010). Religion and material culture : the matter of belief. Routledge.

Projektet kretsar kring en praktik inom design och resonerar kring nyanser av rationalism och irrationalism inom materialisering och utförande av design. Inkluderat är olika metoder och tillvägagångssätt, där jag har syftat till att vidga idén om hållbarhet, som den moderna möbelindustrin i stor utsträckning försöker lösa, sökt kvaliteter från spirituella miljöer, samtidigt som jag försökt hitta metoder med ambition av ett tillgängliggörande.

Jag har lagt stor vikt vid utforskande och intuitivt arbete, ett craft-like tillvägagångssätt samtidigt som moderna verktyg, såsom CNC och lasergravering fått ta plats.

Bilder visar metoder och materialiseringar av mitt examensarbete.

Hand-and-Machine; en teknik där jag använder trä, äggoljetempera och lasergravering som metod för ett berättande. Metoden jag har utvecklat härrör från idéer om kritisk regionalism – som svarar mot bristande identitet inom arkitektur och design och hur vi kan använda moderna verktyg för att kommunicera med platser och interiörer.

Totem/skulptur; Ett självreflekterande och kritiskt arbete där jag placerat mig själv i relation till ett kyrkligt sammanhang genom materialiserande.

 

Samtal med möbler; en återanvändning av stolar för kyrkliga och utanför kyrkliga sammanhang. Jag tycker att det är ett förlegat perspektiv att leta efter lösningar inom design – där jag är mer intresserad av tanken på att kommunicera med historien, att ge plats för samtiden, samtidigt som det ges möjlighet för framtida respons och uttryck.

Material Mash-Up; en mash-up av material genom ett craft-liknande tillvägagångssätt där mina materialundersökningar sammansatta kom att forma en bänk.

h_blixt@hotmail.com

hermineblixt.com

https://www.instagram.com/hermineblixt/