skip to Main Content
Kandidat Fotografi

Ingrid Jacobsen

Mellan Bord Och Ben

Kollage, C-prints

Mellan bord och ben bygger på mellanrummen som finns i våra liv, som i en form av bildmanus där alla händelser äger rum samtidigt i en frusen bildruta. Kollaget skapar abstraktioner och bilder mellan verkligheter och skikt av rum och tid som sammanfaller. Genom cut-outs skapas en surrealistisk idevärld som sys samman till lager av nya konstruktioner. Jacobsen bygger broar i ett försök att försona det virtuella med den fysiska verkligheten. En verklighet som vänds ut och in.

Genom att göra fysiska ingrepp i mörkrummet utmanas traditionella metoder i en utvecklingsprocess. Jacobsen är intresserad kring den kollektiva verklighetsuppfattningen och hur perceptionssystem påverkar det som betraktas. Hon använder lager av negativ hon själv har skapat och negativ hon har lånat tillsammans med objekt hon samlat in. Hon använder fotografi för att utforska sin omgivning genom att undersöka hur fotografi kan förvränga visuella uppfattningar, och på så sätt förvandla det vardagliga till förvirrade fenomen.

@iggy.jacobsen
ingrid_jacobsen@hotmail.se