skip to Main Content
Master Design

John Wattström

The Children of Past Mistakes

Projektet är baserat på två delar. Det kollar först på upplevelsen som kan finnas i kyrkan som ett sätt att informera andra typer av rum med liknande kvaliteter. Det kollar på dessa rum som en ”alternativ” värld som vi människor använder för att förstå oss på världen. Genom att jämföra kyrkan med en teaterscen och skådespel, informeras projektet genom att kunna extrahera specifika komponenter från kyrkan, till ett utställningsrum. Huvudfokuset här är hur den spirituella atmosfären skapas och diskuterar inte religion i samhället, men hur inredningen och ritualerna baseras på det religiösa narrativet som används i kyrkan. På liknande sätt som en teaterpjäs är uppbyggd.

För det andra så görs detta genom att skapa ett narrativ runt Brudaremossen, en gammal soptipp gömd i ett naturreservat i Göteborg, som under en lång tid har förorenat vattnet som rinner genom det och också ut i skogen som omger den. Det skapar genom spekulativ design en typ av sekt, som baseras på platsen för att kunna lyfta frågan om förorenat vatten för att se ifall detta kan vara ett nytt narrativ för vår relation med naturen.

 

johnwattstrom@gmail.com

Instagram @wattstrom