skip to Main Content
Kandidat Design

Josephine Ekdahl

Bilderboksprojektet ”Linan”

Projektets syfte har varit att skapa en bilderbok på temat psykisk ohälsa bland barn och ungdomar, främst riktad till målgruppen 9-13åringar. Genom att närma sig ämnet på ett abstrakt och metaforiskt vis genom huvudkaraktärens resa ut på en lina är förhoppningen att läsupplevelsen ska vara öppen för tolkning och samtidigt igenkännbar i förhållande till hur det kan kännas att uppleva ångest och depression. Arbetet resulterade i en ordlös bilderbok med delvis färdiga uppslag och resterande skisser. Ett undertema är också nutidsmänniskans relation till naturen där huvudkaraktärens tillfälliga flykt från civilisationen blir en renande process.

@ekdahljosephine
www.josephineekdahl.com
josephine.ekdahl@outlook.com