skip to Main Content
Master Design

Katarina Frisö

Phot John Watt

Photo Hanna Petersson

BRIEF

Det engelska ordet BRIEF enligt Oxford Languages kan översättas till:

Instruktion av arbete eller uppgift given till en person

Instruera noggrant inför arbete eller uppgift

Kortvarig, temporär

I Sverige är ansvarsområdet kulturpolitik fördelad på stat, region och kommun, vilket skapar många olika rum och lika många formuleringar av kulturens samhällsvärde. Kulturbudgeten går övervägande till institutioner och den fria kulturen behöver ofta formulera sitt arbete i relation till definitionen av kulturens samhällsvärde för att finansieras. Att arbeta på projekt- och verksamhetsstödsbasis kan också leda till temporära arbetsförhållanden.

BRIEF är ett projekt som undersöker relationen mellan den fria kulturen och kulturpolitik genom att titta på de format som innefattar en formulering av kulturarbete. Projektet arbetar ambulerande för att utforska temporaritet och genom konversationer, textanalys och rollspel forskar BRIEF i vilka konsekvenserna är och spekulerar i hur de skulle kunna vara beroende på hur och av vem en konstnärlig arbetsbeskrivning är skriven.

Katarina_policy och manifest

 

@katarinafriso
frisokatarina@gmail.com